فاطمه رفایی اسلام زاده.

کارشناسی ادبیات انگلیسی دانشگاه ازاد.

دارای سابقه تدریس ۱۶ سال.

دارای مدرک دو زبانه از تهران و مدرک TTC

  • استان خراسان رضوی شهرستان مشهد
     رضا شهر بین پیروزی 12 و چهارراه خاقانی (روبروی اداره مخابرات)
     
  •  05138707080 و 05138786377
  •  @ensei

نظر سنجی

لینک های مفید