فاطمه عباسي
ليسانس مترجمي زبان انگليسي
داراي دو مدركTTC
داراي مدرك روش تدريس و ضمن خدمت از اداره كل اموزش و پرورش مشهد
داراي پنج سال سابقه تدريس
تدريس انواع كتاب هاي زبان انگليسي دوره اول و دوم و پيش دانشگاهي
تدريس كتب اموزشگاهي:
Mr bugs
Magic time
English time
First friends
Family and friends
Hip hip hooray
Connect
Hey there
Touch stone
Top notch

  • استان خراسان رضوی شهرستان مشهد
     رضا شهر بین پیروزی 12 و چهارراه خاقانی (روبروی اداره مخابرات)
     
  •  05138707080 و 05138786377
  •  @ensei

نظر سنجی

لینک های مفید