دوره های ترمیک کودکان 2

کتاب های Family Friends برای دوره کودکان  10-13 سال

ویژگی های کتاب:

  1. بروزترین کتابها برای یادگیری زبان دوم
  2. یادگیری کلمات در مکالمات کوتاه
  3. یادگیری گرامر به شیوه زبان مادری با استفاده از جملات واقعی
  4. تاکید بر لهجه روان American