دوره های ترمیک نوجوانان

کتاب های Hey There برای سنین 14 تا 17 سال

ویژگی های کتاب:

  1. استاندارد ترین کتابها برای سنین نوجوان
  2. یادگیری زبان دوم با تاکید بر مکالمه
  3. بکارگیری گرامر در مکالمات به صورت نا محسوس همانند فراگیری زبان مادری
  4. مباحث کاملا مناسب برای سن نوجوان