تاریخ امتحان میانترم زمستان 1 98

تاریخ امتحان پایان ترم زمستان 1 98 
کلاسهای شنبه و چهارشنبه ، شنبه 19 بهمن
کلاسهای یکشنبه و سه شنبه ، سه شنبه 20 بهمن 
کلاسهای دوشنبه و پنجشنبه ، پنجشنبه 21 بهمن

1397/11/02
: 9 : 1

نظرات


اولین نظر را شما ثبت کنید!


لطفا دیدگاه خود را بنویسید